Logo

Lösullsisolering

Alla våra produkter kommer från restprodukter från skogsindustrin.

Vår lösull passar både för lägga på vindar samt att blåsa i väggar.

Verktyg & helhetslösningar

Vårt material är enkelt att använda. Vi tillhandahåller eller rekommenderar monteringsmaterial och bearbetningsverktyg. Vi kan även hjälpa till med helhetslösningar tillsammans med våra partners. Vägg- eller takkonstruktionens alla delar påverkar förstås inomhusmiljön och hur väl materialets positiva egenskaper kommer till sin rätt. Vi kommer löpande att fylla på med tips och rekommendationer för våra produkter i olika konstruktioner.