Logo

Isolering för hållbart byggande och hållbar hälsa

Tänk dig ett hus som både andas och isolerar. Bättre luft att andas för både boende och byggare. Hållbart, naturligt och energieffektivt från skog till människa.

Naturlig samverkan skapar positiva egenskaper

Träfiberns naturliga förmåga att transportera fukt bidrar till att skydda husets stomme och hantera den relativa fuktigheten (RF). En diffusionsöppen ångbroms ersätter den täta plasten och möjliggör att fukten kan röra sig och huset andas. Densiteten i materialet ger också en tröghet för luften i konstruktionen att komma i rörelse. På så vis minskas avkylningen i väggen och därmed energiförlusterna. Den hindrar värmeläckage på vintern och bidrar till att bevara den svalare inomhustemperaturen under sommardagarna. Dessutom har den en ljuddämpande effekt som ger en tystare inomhusmiljö.

Vi, och många med oss, anser att träfiberisolering är bättre än mineralull. Det är flera faktorer som, i kombination med varandra, ger vår isolering dess goda egenskaper.

Våra produkter

Från restprodukt till isolering

Vår råvara som är förnybar kommer från skogen.

Topcell tillverkning av isolering